627Po ostatnich premierach znaczków okolicznościowych konieczne stało się zrównoważenie sytuacji, poprzez wydanie znaczka turystycznego. I właśnie dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować najnowszy znaczek z województwa podkarpackiego, który już wkrótce pojawi się w sprzedaży w Muzeum Regionalnym w Dębicy.

Tutaj jednak musimy zatrzymać się na dłużej, by zaznaczyć pewien bardzo ważny szczegół. Otóż prezentowany znaczek swoją inaugurację w Dębicy będzie miał 18 maja, podczas Nocy Muzeów. W sprzedaży będzie dostępny od godziny 16:30, a w późniejszych dniach już zgodnie z godzinami pracy placówki. Weźcie to koniecznie pod uwagę wybierając się do Dębicy. 

Mamy nadzieję, że dla wielu z Was zarówno znaczek, jak i zapowiadana Noc Muzeów będą pretekstem do odwiedzin Muzeum Regionalnego w Dębicy, o którym tradycyjnie możecie przeczytać w załączonym opisie. Szczegółowe dane odnośnie godzin pracy muzeum znajdziecie na jego stronie internetowej i profilu w serwisie facebook. Zapraszamy. 

MUZEUM REGIONALNE W DĘBICY  No. 627

Początki Muzeum Regionalnego w Dębicy sięgają lat 60 XX wieku, kiedy to Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Dębicy wystąpiło do ówczesnych władz z inicjatywą utworzenia muzeum. Postulat ten doczekał się jednak realizacji dopiero w 2003 roku. Pierwszym dyrektorem placówki został Janusz Ożóg i jemu też powierzono organizację muzeum, którego siedzibą został dziewiętnastowieczny budynek po byłych koszarach kawalerii. Pierwsze prezentowane w nowym muzeum zbiory pochodziły głównie z Izby Regionalnej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, ale także z zakładowych Sal Tradycji niektórych dębickich firm oraz od osób prywatnych. W 2007 roku w związku z akcją rewitalizacji terenów byłej jednostki wojskowej muzeum wzbogaciło się o dwa budynki, z których jeden został przeznaczony na stałą wystawę dotyczącą historii dębickiego garnizonu wojskowego, drugi zaś na archiwum i bibliotekę muzealną. Muzeum Regionalne w Dębicy posiada pięć działów: archeologiczny, etnograficzny, historyczny, sztuki i wojskowy, a także sześć wystaw stałych ukazujących historię miasta i okolic od czasów najdawniejszych do 1944 roku. Placówka prowadzi ponadto lekcje muzealne oraz warsztaty dotyczące historii kultury i sztuki.