W naszej znaczkowej wędrówce kolejny raz powracamy na teren Dolnego Śląska, bogatego w niezwykłe atrakcje i obiekty turystyczne, które wciąż jeszcze są odkrywane.  

Jednym z takich obiektów jest prezentowany dzisiaj Młyn w Siedlimowicach, miejsce tylko z pozoru zwykłe, które właśnie doczekało się własnego znaczka turystycznego, który również Wam pozwoli odkryć to niezwykle ciekawe miejsce.

Nie będziemy się zatem rozpisywali, młyn musicie odwiedzić osobiście, a o jego historii przeczytacie w poniższym opisie. Znaczek jest już dostępny w sprzedaży. Zapraszamy.  

MŁYN SIEDLIMOWICE  No. 812

Pierwsza pisemna i wiarygodna wzmianka o młynie w Siedlimowicach ukazała się w latach 1486 – 1488. Możemy być jednak prawie pewni, że mąkę produkowano tu już wcześniej. Co ciekawe, swoje podstawowe zadanie młyn spełnia do dnia dzisiejszego i z pewnością jest pod tym względem unikatem na skalę światową. Pod koniec XV w. właścicielem okolicznych dóbr był rycerz Georg von Seidlitz. W rękach Seidlitzów dobra rycerskie, wraz z młynem, znajdowały się przez ponad dwa wieki. Przez kolejne stulecia młyn przechodził w ręce rożnych właścicieli, których od końca XV w. do 1945 roku było piętnastu. Ostatnimi w tym okresie właścicielami była rodzina von Korn z Wrocławia. Obecne budynki to ich zasługa, chociaż większość urządzeń młyna pochodzi z XIX w. Po II wojnie światowej młyn przejęło państwo. Od 2001 roku właścicielami zostali Iwona i Witold Markiewiczowie. Rodzina Markiewiczów udostępniła obiekt dla zwiedzających. Można tu zobaczyć produkcję mąki w taki sposób, w jaki wyrabiano ją ponad 100 lat temu.