Pierwotne plany zakładały powstanie tego znaczka przed naszym spotkaniem ogólnopolskim, ale z różnych powodów nie udało się tego osiągnąć i dziś, tydzień po naszym pobycie w Nysie przedstawiamy Wam najnowszy znaczek z Ozimka, promujący Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi, które mieści się w sąsiedztwie znanego Wam mostu wiszącego.

Na grafice najnowszego znaczka przedstawiliśmy sylwetkę hutnika oraz herb dawnej huty. Mamy nadzieję, że te graficzne znaki zachęcą Was do szukania dalszych informacji o historii hutnictwa w tym regionie i jesteśmy przekonani, że znajdziecie je w muzeum. A jeśli będziecie uważni, to i hutnika ze znaczka spotkacie podczas zwiedzania. 

Znaczki zapewne jutro trafią do miejsca przeznaczenia, ale zdobyć je będziecie mogli dopiero w najbliższy weekend, bo tylko w weekendy czynne jest muzeum. To placówka prowadzona przez wolontariuszy, więc dostępna jedynie dwa dni w tygodniu. Dostaliśmy jednak informację, że jeśli będziecie mieli problem, aby odwiedzić to miejsce podczas weekendu, a będziecie zwiedzali Ozimek w kilka osób, wówczas po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, będzie możliwość zorganizowania zwiedzania. Wszelkie dane kontaktowe znajdziecie na stronie muzeum.

Zachęcamy zatem, aby jeszcze tej jesieni odwiedzić Ozimek i muzeum i poprzez zwiedzanie oraz zakup najnowszego znaczka wspomów jego działalność.

MUZEUM HUTNICTWA DOLINY MAŁEJ PANWI W OZIMKU No. 1256

Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie żelaznego mostu wiszącego na rzece Małej Panwi, w budynku dawnej dyrekcji Huty Małapanew. Ekspozycja stała muzeum prezentuje dzieje hutnictwa w dolinie Małej Panwi od średniowiecza do czasów nowożytnych. Zgromadzono na niej zachowane eksponaty, obrazujące dorobek licznych na tym terenie w XVIII i XIX wieku zakładów hutniczych - przede wszystkim tradycje Pruskiej Królewskiej Huty Malapane. Muzeum prezentuje między innymi doświadczenia w zakresie produkcji maszyn parowych i żelaznych mostów z końca XVIII i początku XIX wieku oraz pozwala poznać obraz hutnictwa doliny Małej Panwi w tym okresie. W muzeum zgromadzono m.in. zabytkowe wyroby, bogatą kolekcję żeliwa artystycznego, ikonografię i dokumenty kartograficzne dotyczące historii hut. Miejsce to ma za zadanie budowanie świadomości lokalnej społeczności przez krzewienie wiedzy na temat zabytków oraz historii Ozimka i Śląska.