345Wczoraj pisaliśmy o znaczku z Wielkopolski, natomiast dzisiaj dla urozmaicenia, przedstawiamy najnowszy znaczek z Dolnego Śląska. Tym razem wszystkich znaczkomaniaków zapraszamy do Bystrzycy Kłodzkiej, do tutejszego Muzeum Filumenistycznego, gdzie już jutro znaczek dostępny będzie w sprzedaży. A tymczasem korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować za powstanie tego znaczka zarówno dyrekcji Muzeum Filumenistycznego jak i lokalnemu kolekcjonerowi Jakubowi, który niestrudzenie wydeptywał wszystkie ścieżki. Zapraszamy zatem do Bystrzycy Kłodzkiej i zwiedzania ciekawych eksponatów zgromadzonych w opisywanym miejscu.

MUZEUM FILUMENISTYCZNE W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ  No. 151

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej jest jedynym muzeum w Polsce, w którym gromadzone są eksponaty dotyczące ognia. Nazwa muzeum związana jest z dziedziną nauki, jaką jest filumenistyka. Wyraz ten oznacza kolekcjonowanie etykiet i opakowań zapałczanych oraz przedmiotów związanych z metodami niecenia ognia, przede wszystkim takimi jak suche patyki, krzesiwa metalowe i skałkowe, różnego rodzaju zapałki oraz zapalniczki. Muzeum mieści się w dwóch budynkach wzniesionych w latach 1821-1823 w stylu klasycystycznym. Mieściły się w nich kościół ewangelicki i przykościelna szkoła ewangelicka. Niestety zaraz po powstaniu oba  budynki zniszczył pożar, a ich odbudowa trwała do 1825 r. Po II wojnie światowej budynek kościoła był nieużytkowany aż do lat 60., kiedy to postanowiono przeznaczyć go na siedzibę nowopowstającego muzeum. Otwarcie Muzeum Filumenistycznego nastąpiło 19 lipca 1964 r. z inicjatywy mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej, przedstawicieli fabryki zapałek oraz Towarzystwa Miłośników Bystrzycy Kłodzkiej. W Muzeum w stałej sprzedaży znajdują się ekskluzywne zapałki pamiątkowe w wyjątkowych opakowaniach. Muzeum Filumenistyczne od lat współpracuje z polskimi filumenistami, a także z polskimi producentami zapałek.