278Przyczynkiem do powstania prezentowanego dzisiaj znaczka był powstały rok temu znaczek z mostem kolejowym w Wirach. To właśnie wtedy padła propozycja, by swojego krążka doczekał się tutejszy kościół. W międzyczasie znaczek z mostem kolejowym uzyskał tytuł "Najładniejszego znaczka turystycznego 2017 roku" i to tylko pomogło w podjęciu ostatecznej decyzji co do wdrożenia nowego znaczka z wizerunkiem kościoła w Wirach.

Prezentowany dzisiaj znaczek swoją premierę będzie miał w dniu 1 maja na stadionie sportowym w Komornikach podczas Eko Majówki. Tam też będzie można zakupić ów znaczek, a dodatkowo spotkać się z kolekcjonerami zrzeszonymi w komornickim Klubie Kolekcjonerów ZT. Od 2 maja znaczek trafi do docelowych punktów sprzedaży.

Zachęcamy zatem, by nie tylko Eko Majówkę, ale i znajdujący się na znaczku kościół odwiedzić osobiście, bo tylko wtedy będziecie mogli zobaczyć wszystko na własne oczy. Pamiętajcie, że w znaczkowej idei nie chodzi o to, by mieć jak najwięcej znaczków, ale żeby odwiedzać miejsca, do których te znaczki prowadzą. Zapraszamy do Wir. 

KOŚCIÓŁ ŚW. FLORIANA W WIRACH  No. 278

Kościół pod wezwaniem św. Floriana w Wirach został założony prawdopodobnie już w XIII wieku, po sprowadzeniu do Polski relikwii św. Floriana.  Pierwsza wzmianka o drewnianym kościele pochodzi z roku 1510.  W początkach XVII wieku kościół groził upadkiem. Po roku 1663 przeprowadzono naprawę kościoła, a duszpasterstwo powierzono ojcom karmelitom z Poznania. W 1737 r. kościół wirowski runął ze starości. W miejsce zawalonego kościoła w 1748 roku wzniesiono nową, także drewnianą świątynię. Do parafii już wtedy należały Wiry, Łęczyca, Luboń, Żabikowo i Puszczykowo.  Pod koniec XIX wieku na miejscu drewnianego kościoła wybudowano  nowy,  murowany, który przetrwał do obecnych czasów. Pieniądze na budowę pochodziły od Witolda i Jadwigi z Dzieduszyckich Czartoryskich oraz od miejscowych parafian. Budowę kościoła rozpoczęto i ukończono w roku 1900 i w tym samym roku nastąpiła jego konsekracja. Kościół zbudowano w stylu neoromańskim. Jest to świątynia trzynawowa z transeptem na którego ścianach znajdują się dwie ozdobne rozety. We wnętrzu na uwagę zasługują ambona i ołtarz oraz dwa obrazy: Matka Boska Apokaliptyczna oraz św. Agnieszka, których pochodzenie datuje się na XVII wiek. W latach 90. XX wieku w kościele rozpoczyna się remont, następuje całkowita wymiana dachu i wieży, a także wymiana elewacji.  Zostają poddane konserwacji ławki kościelne, a remont obejmuje także plebanię z 1870 roku, która jest najstarszym budynkiem w Wirach. Do roku 2000 w prezbiterium posadowiono nowy ołtarz „soborowy”. Poddano renowacji zabytkowe obrazy i wnętrze kościoła, w tym organy, a następnie ołtarz główny i boczny poświęcony Matce Bożej Częstochowskiej.