KARTECZKA - WSZYSTKO CO TRZEBA O NIEJ WIEDZIEĆ

podsumowanie2015Ostatnio coraz częściej otrzymujemy zapytania od kolekcjonerów, a także od ZMT (Znaczkowych Miejsc Turystycznych) w sprawie karteczek, które przymocowane są do naszych znaczków.

Mimo, iż na naszej stronie znajdują się informacje na temat karteczek zwanych także potocznie "certyfikatami", dzisiaj postanowiliśmy ich temat rozpracować na czynniki pierwsze i wyjaśnić wszystko co nam na ich temat wiadomo, by w razie potrzeby móc skierować wszystkich zainteresowanych do konkretnego opisu.

Przede wszystkim zaczynając dyskusję należy zapoznać się z definicją karteczki, a tą znajdziemy w naszym "słowniczku pojęć". Z informacji, które tam znajdziemy wywnioskujemy, że karteczka to zarówno nośnik informacji o znaczkowej idei jak i "brama" do wspaniałej zabawy czyli gry kolekcjonerskiej, dzięki możliwości wykorzystania kuponów.

Karteczki znajdują się tylko na wybranych znaczkach, co ściśle związane jest ze wspomnianą powyżej grą kolekcjonerską. Znajdują się one zatem tylko na Znaczkach Turystycznych (ZT) oraz Znaczkach Okolicznościowych (ZO). W przypadku tych pierwszych w dolnej części przeznaczonej na oznaczenie kraju posiadają one numer konkretnego znaczka, natomiast w przypadku ZO w miejscu tym znajduje się oznaczenie "JOKER". Znaczki Kolekcjonera (ZK) i Noworoczne Znaczki Turystyczne (NZT) takiej karteczki nie posiadają, co absolutnie nie oznacza, że są fałszywe czy mniej wartościowe.

Przygladając się konkretnym karteczkom możemy na nich znaleźć następujące informacje.

Z punktu widzenia kolekcjonerów najważniejszym elementem omawianej karteczki jest jej dolna część oznaczona jako "kupon gry". Przy znaczkach, które nie biorą udziału w grze kolekcjonerskiej czyli wszystkich innych niż numerowane Znaczki Turystyczne i Znaczki Okolicznościowe, karteczka nie jest stosowana, a znaczki te są tylko dodatkiem do gry.