337Znaczkowa idea dociera do coraz to nowych miejscowości, ale też i do nowych miejsc. Znany większości Piotrków Trybunalski, w którym dotychczas funkcjonowało 5 ZT, właśnie doczekał się kolejnego znaczka. Ten w sprzedaży pojawi się od 28 lipca, a my już teraz zachęcamy do zapoznania się z opisem miejsca i oczywiście zapraszamy do Piotrkowa Trybunalskiego.

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ TRYBUNALSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  No. 242

Piotrków Trybunalski - kościół Jezuitów pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego w stylu późnego baroku z XVIII w. Wnętrze kościoła bogato zdobione. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Pocieszenia, zwanej Matką Boża Trybunalską (zarys tego obrazu przedstawiono na znaczku). Namalowany w XVI w. przez nieznanego włoskiego artystę. Ofiarowany Trybunałowi Koronnemu w 1580 r. i przez 212 lat towarzyszył sesjom Trybunału. W 1792 r., gdy zaborca zlikwidował Trybunał, obraz zdeponowano w archiwum. W 1829 r. dzięki staraniom Rektora kościoła obraz został odzyskany i przeniesiony do pojezuickiej świątyni. Koronowany uroczyście 26.05.2006 r. w Warszawie przez papieża Benedykta XVI, poświęcenie koron już wcześniej dokonał papież Jan Paweł II. W 2007 r. decyzją Stolicy Apostolskiej Matka Boża Trybunalska została ogłoszona Patronką Polskich Parlamentarzystów.