466Pisaliście wielokrotnie, że brakuje Wam znaczków z południowo - wschodniej części naszego kraju. Dziś pierwszy z nich. Mowa oczywiście o Podziemnej Trasie Turystycznej w Rzeszowie, gdzie już od dziś prezentowany znaczek jest w sprzedaży

Poniżej znajdziecie szczegółowy opis tej atrakcji turystycznej. Zachęcamy przy tym do zapoznania się z treściami prezentowanymi na stronie internetowej trasy (link na podstronie z opisem znaczka), a szczególnie z godzinami udostępniania trasy do zwiedzania. A kiedy już wszystko będzie jasne i zaplanowane to koniecznie przybywajcie do Rzeszowa i zwiedzajcie to interesujące miasto.

PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA W RZESZOWIE  No. 466

Rzeszowskie podziemia kryją w sobie liczne atrakcje i tajemnice. Można tutaj spotkać relikty średniowiecznych murów, pozostałości żelaznych krat i zawiasów, kilkusetletnie cegły tzw. „palcówki”, a także ukryte przejścia. Atrakcyjności piwnic dopełnia ekspozycja, na którą składają się m.in. repliki zbroi rycerskich, broni białej i palnej, wystawa ceramiki użytkowej, obrazująca, z jakich naczyń i przedmiotów codziennego użytku korzystali dawni mieszkańcy Rzeszowa. Przy wejściu można zobaczyć dużych rozmiarów fotografię przedstawiającą rzeszowski Rynek z przełomu XIX i XX wieku. Swoistą „ścieżkę edukacyjną” stanowi Korytarz Herbowy, w którym umieszczone zostały herby dawnych właścicieli Rzeszowa, herby ziem i województw, na terenie których położone było miasto, wreszcie herby miasta Rzeszowa. Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie zlokalizowana jest pod płytą Rynku. Poszczególnym piwnicom i korytarzom nadano nazwy, odnoszące się do ich funkcji oraz historii miasta.