ZNACZEK OKOLICZNOŚCIOWY - ŚLĄSKIE SYMPOZJUM KRAJOZNAWCÓW - 2012

Znaczek Okolicznościowy jest wydawany ze względu na jakąś szczególną okazję, okoliczność. Ma na celu podkreślenie rangi wydarzenia, przyciągnięcie większej liczby uczestników danej akcji. Typowymi przykładami są organizowane rajdy, sympozja, jubileusze miast, festiwale folkowe. Znaczki Okolicznościowe są produkowane na zlecenie organizatora imprezy a ich sprzedaż odbywa się jedynie na konkretnej akcji. Za zgodą organizatora, sprzedaż może odbywać się również po zakończeniu imprezy, ale maksymalnie do końca roku kalendarzowego. Znaczki Okolicznościowe, ze względu na utrudnioną dostępność są dla kolekcjonerów niezmiernie atrakcyjne. Potrzeba przypomnieć, że każdy taki znaczek jest jednocześnie Jokerem, mogącym uzupełnić brakujący ZT w celu zyskania Znaczka Kolekcjonerskiego. W tym roku jest to pierwszy taki znaczek w Polsce, ogółem mamy, jak do tej pory 7 takich znaczków, patrz Znaczki Okolicznościowe .

 

A oto tekst Jacka z Opola - kolekcjonera ZT, jednego ze współorganizatorów sympozjum i inicjatora wydania Znaczka Okolicznościowego:

25/18 Śląskie Sympozjum Krajoznawców odbyło się w dniach 21-23.09.2012 w Opolu. Sympozja organizowane są już od 1977 roku.  Na początku organizowane były przez Wojewódzką Komisję Krajoznawczą przy Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Opolu. Od 1995 roku do współpracy włączyli się turyści czescy przy współudziale Matice Slezská z Opawy.  Sympozja na przemiennie organizowane są po Polskiej i Czeskiej stronie. Po przemianach organizacyjnych od 1999 roku organizatorem ze strony Polskiej jest  Opolski Klub Krajoznawców. W 2011 roku po raz pierwszy ujrzał światło dzienne Znaczek Turystyczny wydany z okazji tej międzynarodowej imprezy.  Dzięki przychylności  ZT Polska w 2012 roku ponownie udało się wydać znaczek. Czy wpisze się On do tradycji imprezy ? Kto wie? Po więcej informacji na temat Sympozjum zapraszam na stronę http://orso.pttk.pl/sympozja/ lub do obejrzenia kilku fotek na stronie http://tnij.org/sympozja