Oto ostatnia w tym miesiącu znaczkowa premiera, tym razem z Warszawy i znaczek, który będziecie mogli zdobywać od 1 września

Zanim jednak ruszycie w teren, warto choćby symbolicznie zapoznać się z obiektem, który za pośrednictwem tego znaczka jest przez nas promowany. Zachęcamy zatem do przeczytania poniższego opisu, a więcej informacji na temat muzeum znajdziecie klikając w poniższy link. Opisy poszczególnych wystaw, zdjęcia i wiele innych cennych informacji znajdziecie na stronie internetowej i profilu Muzeum Geologicznego PIG-PIB. Na pewno na zwiedzanie trzeba przeznaczyć więcej czasu, ale jesteśmy przekonani, że z tej wycieczki będziecie bardzo zadowoleni. No i koniecznie dajcie nam znać jak było.

MUZEUM GEOLOGICZNE PIG-PIB W WARSZAWIE  No. 861

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) to jedna z najstarszych placówek tego typu w Polsce. Utworzony został 7 maja 1919r., stając się największą w naszym kraju instytucją zajmującą się badaniami budowy geologicznej Polski. Wraz z rozpoczęciem działalności, do życia powołane zostało Muzeum Geologiczne. Od samego początku miało gromadzić i przechowywać jak najbardziej kompletny zbiór okazów kopalnych ukazujących budowę geologiczną Polski. Budynek Muzeum, zaprojektowany przez Mariana Lalewicza, oddany został do użytku w roku 1930. Pod koniec lat 30-ych XX wieku w Muzeum uruchomiono nowe pracownie oraz wystawy. Rozwój wstrzymał wybuch II Wojny Światowej kiedy to liczne okazy uległy znacznym zniszczeniom. Po zakończeniu wojny przystąpiono do odbudowy placówki, a dzięki intensywnym badaniom geologicznym Muzeum zyskało wiele nowych okazów. Obecnie oglądać tu można bogatą kolekcję skał, minerałów i skamieniałości obrazujących geologię Polski oraz historię życia na Ziemi.