Znaczki Turystyczne dają możliwość poznawania miejsc, o których pewnie nigdy byśmy się nie dowiedzieli gdyby nie właśnie fakt, iż w miejscu tym jest ZT. Tak też jest z najnowszym znaczkiem, który dzisiaj chcemy zaprezentować, a ściślej z miejscem, które promuje. Kto z Was zatem słyszał o grobowcach megalitycznych w Wietrzychowicach ? Najnowszy znaczek w sprzedaży dostępny będzie od 10 sierpnia. Zapraszamy zatem do odwiedzin tego miejsca i z niecierpliwością czekamy na Wasze relacje z Wietrzychowic.

294

PARK KULTUROWY WIETRZYCHOWICE No. 294

Na terenie Parku Kulturowego Wietrzychowice w Wietrzychowicech i Gaju (gm. Izbica Kujawska) znajdują się grobowce megalityczne wzniesione przez ludność neolitycznej kultury pucharów lejkowatych 3500 lat p.n.e., które stanowią obecnie jedne z najstarszych i najcenniejszych obiektów europejskiego dziedzictwa kulturowego. Kultura ta wytworzyła charakterystyczny styl wyrobu naczyń z gliny, narzędzi krzemiennych i kamiennych. Jej ludność zajmowała się głównie uprawą roślin i hodowlą zwierząt. Posiadała także swoje wierzenia religijne, co wiązało się z silną wiarą w życie pozagrobowe. Znalazło to swój obraz we wznoszeniu specjalnej konstrukcji grobowców dla niektórych zmarłych. Ludność kultury pucharów lejkowatych budowała grobowce z potężnych głazów, które tworzyły obstawę mającą chronić mogiły przed rozmyciem, a zarazem odgraniczyć obszar poświęcony czci zmarłego i czynnościom kultowym. Nad mogiłami usypywano potężne wały ziemne, mające ponad 1000 m³ objętości, ponad 100 m długości i do 3 m wysokości. Ich monumentalność szczególnie jest widoczna od czoła (od szerszej części). Podstawową myślą budowniczych grobowców było zapewnienie zmarłym możliwie trwałego miejsca wiecznego spoczynku, podobnie jak w przypadku piramid egipskich (które są młodsze o przeszło 1000 lat).

GPS: 52.409069 , 18.875130 ,   Miejsce sprzedaży: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej, (od poniedziałku do piątku, w godzinach 10 - 16, tel. 54 286 51 93)