440Już niebawem, dosłownie za dwa dni rozpocznie się spotkanie kolekcjonerów w Łęknicy. Wśród licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów pojawi się taki oto znaczek turystyczny promujący miasto. Uczestnicy spotkania rzecz jasna jako jedni z pierwszych będą mieli okazjię nabyć ów znaczek, natomiast wszystkich innych turystów, którzy jeszcze nie zwiedzali tej części Polski, zachęcamy do odwiedzin tego urokliwego miasteczka. 

MIASTO ŁĘKNICA  No. 440

Łęknica to najmniejsza gmina miejska woj. lubuskiego, liczy 2600 mieszkańców. Położona jest na wysokości 155 m n.p.m. nad graniczną Nysą Łużycką, na terenie historycznych Łużyc. Miejscowość utworzona została po II wojnie światowej z prawobrzeżnego Bad Muskau (łuż. Mużaków) oraz dawnej wsi Lugknitz. W 1956 r. stała się osiedlem, a w 1969 r. uzyskała prawa miejskie. Miasto było ośrodkiem przemysłowego przetwarzania miejscowych surowców: węgla brunatnego, glin i iłów ceramicznych oraz piasków szklarskich. Po przemianach społeczno-ustrojowych cały przemysł w Łęknicy upadł. Na terenach przy moście granicznym powstał największy na zachodniej granicy Polski bazar tzw. Manhattan. Miasto powoli zmieniało swój charakter na handlowo-usługowo-turystyczny. Łęknica stanowi ważny euroregionalny węzeł ścieżek rowerowych, leży na początku drogi krajowej nr 12 oraz posiada pięć mostów granicznych na Nysie Łużyckiej. Jako miejscowość o znaczących nie tylko w Polsce walorach turystycznych, Łęknica „odkryta” została dopiero po 1990 roku. W tym czasie udokumentowano istnienie Parku Mużakowskiego również po wschodniej stronie Nysy Łużyckiej oraz osobliwości geologiczno-górnicze na tzw. Łuku Mużakowa. Park Mużakowski został wpisany w 2004 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a atrakcje geologiczno-górnicze uzyskały status Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa. To właśnie tymi walorami i różnorodnymi krajobrazami Łęknica zachwyca i przyciąga liczne rzesze turystów.