Mimo intensywnego w doznania turystyczne weekendu nie zwalniamy i dzisiaj mamy dla Was kolejną ciekawostkę w postaci znaczkowej premiery.

Tym razem wszystkich turystów i kolekcjonerów znaczków turystycznych zapraszamy do wizyty w Nowej Soli, która w tym roku obchodzi rocznicę 280. lat uzyskania praw miejskich. Z tej właśnie okazji wydano niniejszy znaczek okolicznościowy, który ma za zadanie nie tylko rozszerzyć Waszą wiedzę o historii tego miasta, ale także skłonić do jego odwiedzenia i poznania lokalnych atrakcji turystycznych. Znaczek zaś będzie kolejnym eksponatem do kolekcji i pamiątką przypominającą o Nowej Soli.

Zerknijcie zatem na poniższy opis, a po zwiedzaniu Nowej Soli znaczki nabędziecie w muzeum, które również posiada swój drewniany krążek.

ZO - NOWA SÓL - 280 LAT UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH

W roku 1563 komisarz cesarski Hans von Braun otrzymał zadanie zorganizowania nowej warzelni soli nad Odrą na podstawie przywileju nadanego dziesięć lat wcześniej przez króla Czech Ferdynanda I Habsburga. Początkowo nosiła ona nazwę „Zum Neuen Saltze bei Moderitz”, z czasem skrócono ją do „Neusalz”. Mimo wielu początkowych trudności, z jakimi borykała się osada warzelników, następował jej powolny rozwój i na trwale wrosła w nadodrzański krajobraz. Jej potencjał docenił król Prus Fryderyk II, który po I wojnie śląskiej włączył większość Śląska do swojej domeny. Dnia 8 października 1743 roku wydał przywilej lokacyjny i nadał miastu herb. Od tego czasu Neusalz wraz z jego 800 mieszkańcami stał się miastem królewskim, co doprowadziło do jego dynamicznego rozwoju. W 1945 roku wraz ze zmianą przynależności państwowej miasto zmieniło nazwę na Nowa Sól. Jednak obecny herb został nadany dopiero w 1962 roku i jest wyrazem śląskiej historii, nadodrzańskiego położenia i warzelniczych tradycji.