Po wczorajszej premierze powstała mała luka w numeracji i już rozpoczęły się kuluarowe spekulacje. Nas zawsze to interesuje, bo widać jak wiele miejsc jeszcze znaczków nie ma, a może je mieć. 

Tymczasem dzisiaj rozwiejemy wszelkie wątpliwości, albowiem jak już zauważyliście, brakujące znaczki pojawiły się w Sławkowie. Na kolejnych krążkach przedstawiono tym razem:

KOŚCIÓŁ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W SŁAWKOWIE No. 1194

DOLINA BIAŁEJ PRZEMSZY W SŁAWKOWIE No. 1195

Jak widać, nie brakuje turystycznych perełek w Sławkowie, a kto śledzi historyczne newsy, ten wie, że niedawno w mieście tym dokonano kolejnych odkryć. Kto wie, może to pretekst do powstania kolejnych znaczków? Tymczasem zachęcamy do zwiedzania Sławkowa i odkrywania jego historii. Prezentowane powyżej znaczki do sprzedaży trafią od 1 grudnia, więc już dziś możecie wpisać sobie Sławków na listę miejsc do odwiedzenia i planować zdobycie kolejnych znaczków turystycznych.