Ostatnie tygodnie obfitowały w różne wydarzenia związane z promocją znaczków turystycznych. Część z nich pominęliśmy w naszych relacjach, o innych napiszemy wkrótce, a jeszcze inne opracowaliśmy i są już opublikowane na naszej stronie. 

I właśnie o tej ostatniej grupie będzie dziś mowa, a piszemy o tym specjalnie gdyż chcąc opublikować relację z zeszłotygodniowego wręczenia Maxi Znaczka w Kaliszu musimy opublikować inne materiały, które właśnie Kalisza i tamtejszego Klubu Znaczkomaniaków dotyczą. 

23.02.2019 - Promocja znaczków na spotkaniu w Lednogórze >>

5.03.2019 - Kaliskie spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski" >>

9.03.2019 - Znaczki turytyczne podczas Kaliskich Spotkań z Podróżą i Turystyką >>

19.03.2019 - Wręczenie Maxi Znaczka znaczkomaniakom z Kalisza >>

Pozostawiamy Wam zatem treści czterech relacji. Zobaczcie przy tym, że promować znaczki można zarówno podczas spotkania lokalnych organizacji jak i w trakcie wydarzeń o szerszym zasięgu. Tego typu działania może nie bezpośrednio, ale w sposób długofalowy przyczyniają się do promocji znaczków, a to w dalszej perspektywie może skutkować powstaniem nowych krążków, których wszyscy tak bardzo oczekujemy. Zapraszamy zatem do lektury, a materiał zdjęciowy, którego z różnych przyczyn na chwilę obecną nie udało się przygotować, opublikujemy w najbliższym czasie.