Cz. 6 - Znaczki Kolekcjonera - zasady przydzielania

Dzisiejszy artykuł będzie zgoła inny niż wszystkie, bo po pierwsze będzie zdecydowanie krótszy, a po drugie bardziej treściwy ze względu na stosunkowo wąski zakres tematyczny.

Tym razem postanowiliśmy poruszyć temat ważny, coraz ważniejszy i nie dla wszystkich zrozumiały, co szczególnie dało się odczuć w ostatnich tygodniach.

Otóż jak zapewne wiecie zbieranie znaczków turystycznych związane jest z grą kolekcjonerską, która rządzi się określonymi zasadami. Ujmując to w wielkim skrócie, uczestnik tej gry za każdą dziesiątkę numeryczną znaczków, a w zasadzie kuponów, otrzymuje od centrali znaczek kolekcjonera. O zasadach gry kolekcjonerskiej przeczytacie klikając w link >>.

W ostatnich latach ilość zdobywców znaczków kolekcjonera (ZK) w szybkim tempie wzrasta co oczywiście bardzo nas cieszy, bo świadczy tylko o rozwoju znaczkowej idei. Niestety część kolekcjonerów albo przez nieuwagę, albo celowo próbuje do gry kolekcjonerskiej przemycić swoje zasady, które nie są zgodne z tymi, ustalonymi przed laty. I tak oto coraz częściej odbieramy z poczty Wasze formularze z kuponami i z prośbą o konkretny znaczek kolekcjonera.

Informujemy zatem, że zgodnie z tym co ustalił pomysłodawca gry kolekcjonerskiej, znaczki kolekcjonera są przydzielane przez centralę w ustalonej kolejności numerycznej. Nie ma więc fizycznie możliwości, by rozpoczynając swoją przygodę ze znaczkami jako pierwszy otrzymać ZK No. 20, bo zawsze pierwszym znaczkiem będzie ZK No.1 Nie ma również opcji, by ktoś sam wybrał sobie znaczek, bo akurat seria zwierząt nie bardzo mu się podoba, ale już królowie tak i od nich chciałby zacząć kompletowanie ZK. Podkreślamy raz jeszcze - opcja jest tylko jedna, a ZK zgodnie z kolejnością przydziela centrala.

Przypominamy również, że ZK są wydawane w danym państwie, na wniosek kolekcjonera, uwzględniwszy przedłożone kupony. Kupony te są weryfikowane i raz wykorzystane, nie mogą być użyte ponownie.  Nie robimy zatem wyjątków i nie odsyłamy kuponów, bo ktoś chce sobie inaczej skompletować dziesiątki czy ma ma inną wizję zabawy. Kupony odsyłamy tylko i wyłącznie w przypadkach gdy nie zostały spełnione zasady gry kolekcjonerskiej. Uczulamy też na to, aby nie mieszać kuponów z różnych państw w celu zdobycia danego ZK. Polskie ZK zdobywamy przy użyciu kuponów z polskich znaczków turystycznych, czeskie ZK z czeskich itd.

Mamy nadzieję, że powyższy materiał rozwiał już wszystkie wątpliwości jakie istniały w związku z przydzielaniem znaczków kolekcjonera. Na wiele pytań jakie w tej sprawie otrzymywaliśmy, zdecydowana część kolekcjonerów po wyjaśnieniach miała jasność w temacie, ale są osoby, które co pewien czas próbują wznawiać temat. Zasady zostały ustalone dawno temu, a w ich przestrzeganiu pomaga nam także specjalny program, który weryfikuje poprawność nadesłanych kuponów, archiwizuje zgłoszenia i nie pozwala na oszustwa.

Na koniec dodamy jeszcze jedną związaną z tematem uwagę. Otóż to, że ktoś posiada 75, 50 czy 40 ZK i jest ujęty na liście zdobywców nie oznacza, że jest w czymś lepszy od kolekcjonera z 1, 10 czy 20 ZK. Dla nas każdy jest równy. Nie traktujcie więc wykazu zdobywców ZK jako wyroczni, celu czy rekordu do pobicia. Pamiętajcie, że liczy się dobra zabawa, chęć poznania kolejnych ciekawych miejsc, a nie pozycja w rankingu.

Zespół Znaczków Turystycznych

P.S. W temacie ZK na pewno pomocna będzie lektura kilku innych artykułów, których wykaz znajdziecie w poniższej tabeli.

Artykuły związane z tematem
Zasady gry kolekcjonerskiej
Definicja Znaczka Kolekcjonera
Kupony i zasady gry kolekcjonerskiej
Co jak i dlaczego - kupony w grze kolekcjonerskiej
Szablon formularzy do kuponów na ZK