Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1120
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1120!

Statystyka

Statystyka występowania Znaczka Turystycznego w Europie i świecie wygląda następująco:

*Zaktualizowana w dniu 22.11.2021 r. 

Czechy

2742

Polska 

1117

Słowacja

935

Węgry

416

Ukraina

306

Niemcy

232

Austria

200

Rosja

114

Wielka Brytania

   106

Szwajcaria i Liechtenstein

     47

Słowenia

28

  Hiszpania

28

  Włochy

20

Rumunia

17

Holandia

16

Łotwa

13

USA

10

Francja

10

Norwegia

10

Chorwacja

4

Australia

1

Łącznie

6372

W celu uzyskania informacji i aktualnych danych o występowaniu ZT w danym kraju wystarczy kliknąć na link.