Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1302
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1302!

Spis Znaczków Komercyjnych


Sortuj według: numernazwa


Łączna liczba znaczków: 3

GPS: 0.000000 0.000000

No. 60001 - Pasieka Barć
Komercyjne

Pasieka "BARĆ" znajduje się w środku lasów i gór. Miedzy takimi miastami jak Krynica - Nowy Sącz - Grybów. Prowadzi Pozyskiwanie miodu i innych produktów z własnych pasiek, oraz ich przetwórstwo (z atestem). Wytwarzamy mieszanki miodowe (z pyłkiem kwiatowym, pierzgą, propolisem, orzechami itp.), paraleki,kosmetyki, woskowe świece. Hodujemy matki pszczele - pszczoła Kamianka. Prowadzimy działalność dydaktyczną: przyjmujemy grupy szkolne , turystyczne i gości indywidualnych. Mamy ścieżkę edukacyjną: Kościół - skansen - pasieka (biologia pszczoły) - muzeum pasiecznictwa (pracownie i sprzęty pszczelarskie).

Miejsca sprzedaży:
> Sklepik firmowy Pasieki "Barć" w Kamiannej, Kamianna 17


No. 60003 - Górecko Stare - 50 Jubileuszowy Rajd Nocny im. Władysławy Podobińskiej
Komercyjne

Władysława Podobińska (1911-1986) - zasłużona działaczka turystyki i krajoznawstwa oraz TKKF. Lwowianka, z domu Hulewicz, przez rok studiowała na Wyższej Szkole Handlowej i pracowała w Warszawie. W 1934 r. z mężem artystą malarzem zamieszkała w Wielączy (w czasie okupacji po wysiedleniu kierowała młynem w Tarnogrodzie). Od 1949 r. w Zamościu. W latach 1956-62 była prezesem oddziału PTTK (w zarządzie do 1979 r.), w 1985 r. Zjazd Krajowy nadał jej godność Członka Honorowego PTTK. Podupadły oddział doprowadziła do najlepszych w województwie. W latach 1958-76 kierowała Domem Wycieczkowym. Jej zasługą był rozwój i modernizacja bazy turystycznej na Roztoczu. Popularyzatorka turystyki pieszej i twórczyni regionalnych odznak turystycznych. Działała na niwie opieki nad zabytkami i popularyzacji dziejów regionu. Była też działaczką LOP i Polskiego Klubu Ekologicznego. Miała duże zasługi w powstaniu Roztoczańskiego Parku Narodowego i pierwszego w Polsce Koła TKKF (od 1961 r. była jego prezesem). Zawsze pełna energii, inicjatyw, szczególnie dużo czasu poświęcała młodzieży (popularna "Mama"). Odznaczona Krzyżem Kawalerskim OOP i kilkunastoma odznaczeniami PTTK. Rajd Nocny im. Wł. Podobińskiej - Górecko Stare 2007.Drużyny uczestniczące w 50 Jubileuszowym Rajdzie Nocnym im Władysławy Podobińskiej: Trasa 1 Gimnazjum Nr 4 Zamość Gimnazjum Nr 5 Zamość Trasa 2 SP Nr 3 Zamość Koło Terenowe PTTK w Lubyczy Królewskiej. Trasa 3 SP Łabunie SP Nr 1 Szczebrzeszyn Gimnazjum Nr 6 Zamość Razem 386 uczestników.