Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1062
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1062!

Aktualności

<< 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 46 47 >>

21.03.2013

ŚCIEŻKA GEOTURYSTYCZNA DAWNA KOPALNIA BABINA

Miło nam poinformować, że już wkrótce pojawi się kolejny Znaczek Turystyczny. Po nieco ponad dwóch tygodniach od „premiery” znaczków z Łęknicy dołączy do nich Znaczek Turystyczny No. 77 – Ścieżka Geoturystyczna Dawna Kopalnia Babina. I choć oficjalny debiut wszystkich znaczków przewidziany jest na 1 kwietnia, to już teraz zapraszamy do zaplanowania swoich wypraw w to miejsce.

Ścieżka Geoturystyczna - Dawna Kopalnia Babina położona jest w obszarze dawnej podziemnej i odkrywkowej kopalni węgla brunatnego oraz iłów ceramicznych. Wydobycie na skalę przemysłową prowadzone była tutaj w latach 1920-1973. Ścieżka Geoturystyczna Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Łęknicy, w południowej części Geoparku Łuk Mużakowa. Ścieżka ma długość około 5 km i przebiega przez fragment obszaru należącego do przedwojennej kopalni Babina oraz powojennej kopalni Przyjaźń Narodów – Szyb Babina. Trasa ścieżki prowadzi przez miejsca, gdzie znajdowały się szyby kopalni podziemnej, następnie odgałęzia się w stronę źródła kwaśnych wód żelazistych, przechodzi przez zapadliska kopalni podziemnej, dalej przebiega przez rejon wydobywania iłów ceramicznych oraz przecina bardzo ładnie wykształconą morenę polodowcową. Ścieżka Geoturystyczna - Dawna Kopalnia Babina jest obszarem unikatowym w skali całego kraju. Obszar pokopalniany znajduje się obecnie pod ochroną i jest miejscem wielu obserwacji badawczych.

Znaczek dostępny w sprzedaży od 1 kwietnia.

GPS: 51.540063, 14.768965,  Miejsce sprzedaży:  Punkt informacyjny Pracowni Terenowej Park Mużakowski19.03.2013

KOLEJNY ZNACZEK KOLEKCJONERA

Jak widać za oknami zima nie odpuszcza krzyżując plany nie jednemu kolekcjonerowi Znaczków Turystycznych. W ramach poprawienia Wam humorów przygotowaliśmy niespodziankę w postaci kolejnego Znaczka Kolekcjonera. Tym razem prezentowanym zwierzęciem z listy zwierząt zagrożonych wyginięciem w Polsce jest karliczka.

Znaczek Kolekcjonera No. 4 - Pamiętajmy o zagrożonych wyginięciem gatunkach - Karliczka

Karliczka (Porzana pusilla) to gatunek małego ptaka wodnego z rodziny chruścieli. W Polsce ptak ten jest bardzo rzadko spotykany, przy czym osobniki spotykane w naszym kraju najprawdopodobniej do Polski zalatują. Niegdyś karliczka gnieździła się na Śląsku. Prawdopodobnie ostatnie widziane u nas osobniki obserwowano pod Janowem Lubelskim, jednak nie są to informacje potwierdzone naukowo stąd właśnie przyjmuje się, że gatunek ten do Polski sporadycznie zalatuje. Karliczka jest ptakiem średniej wielkości. Jej długość to ok. 15-20 cm, a rozpiętość skrzydeł od 20 do 35 cm., przy wadze w granicach ok. 55 g. Jest to gatunek żyjący wyłącznie na leżących w pobliżu wody okresowo zalewanych łąkach porośniętych turzycami. Pożywieniem karliczki są głównie owady, a w niewielkim stopniu także zielone części roślin. W Polsce karliczka objęta jest ochroną gatunkową.16.03.2013

ZAZNACZENIÓWKI

Niniejszy news jest odpowiedzią na wiadomość, która pojawiła się dzisiaj na naszym profilu w serwisie Facebook i publikujemy ją także po to by poinformować o tym zdarzeniu tych zbieraczy Znaczków Turystycznych, którzy nie mają konta na FB.

Dzięki pomysłowości i zaangażowaniu polskich kolekcjonerów Znaczków Turystycznych, pojawiły się właśnie tzw. „zaznaczeniówki” czyli kartoniki wymiarami zbliżone do wizytówki. Ich przeznaczeniem jest pozostać w miejscu ciekawym turystycznie by wzbudzić zainteresowanie zarządcy obiektu ideą Znaczków Turystycznych. Na „zaznaczeniówkach” można więc z założenia wpisać prośbę o zainstalowanie ZT lub po prostu pozdrowienia, a nawet podziękowania. Główny przekaz zaznaczeniówki to: „Byliśmy tu... w poszukiwaniu Znaczka Turystycznego. Zaznacz się, a na pewno tu wrócimy”, pozostałe formy przekazu zależą już od inwencji turysty/kolekcjonera.

Zaznaczeniówki przekazano do centrali ZT w Złotym Stoku. Będą dodawane do korespondencji wysyłanej do kolekcjonerów, ale przewidziano także możliwość zamówienia zaznaczeniówek.13.03.2013

ZNACZEK TURYSTYCZNY NA WIKIPEDII

Mamy przyjemność poinformować o wprowadzeniu do Wikipedii hasła "Znaczek Turystyczny". Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. Hasło to jest kompendium wiedzy dotyczącej Znaczka Turystycznego, jego idei, historii, rodzajach, a także regułach gry kolekcjonerskiej. Warto zwrócić uwagę na rozdział dotyczący Znaczka Turystycznego w Polsce, w którym dowiecie się o pierwszym polskim wydanym znaczku oraz o ilości miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w naszym kraju w podziale na kategorie. Zapraszamy również do zapoznania się z tym jak Znaczek Turystyczny prezentuje się w mediach w rozdziale "Linki zewnętrzne". Zachęcamy zatem do zapoznania się z treściami udostępnionymi w Wikipedii.12.03.2013

SYMPOZJUM SUDECKIE - GÓRY SOWIE I NIE TYLKO

W ostatnią sobotę 9.03.2013 r. w Mokrzeszowie koło Świdnicy odbyło się Sympozjum sudeckie na temat "Góry Sowie i nie tylko" Sympozjum zorganizował Klub Turystyki Górskiej „Łazek” z Oddziału PTTK Wrocław Fabryczna. Uczestnikami były osoby najbliżej związane z turystyką i krajoznawstwem, a więc Przodownicy Turystyki Górskiej, Znakarze Szlaków Górskich i Przewodnicy Turystyczni. W programie znalazło się sześć wykładów o niezwykle ciekawych tematach: Górnictwo w Górach Sowich, Turystyczne odkrycie Gór Sowich, Sudeckie panoramy, Przyroda Gór Sowich. Na samym końcu przed obiadem odbył się wykład prezentujący ideę Znaczków Turystycznych. Słuchacze byli bardzo uważni i wykazywali sympatyczne zainteresowanie. Z grona 35 uczestników sympozjum, 8 osób już zbiera ZT, co po raz kolejny było miłym zaskoczeniem. Niektórzy z przewodników zaczęli zbierać ZT po ostatniej prezentacji znaczka w Głuchołazach, niektórzy obiecali pomoc z instalacją następnych ZT. Serdecznie dziękuję organizatorom sympozjum za zaproszenie. Ufam, że dzięki temu spotkaniu nawiąże się współpraca z przodownikami i przewodnikami, która zaowocuje rozszerzeniem idei Znaczków Turystycznych w całej Polsce. Więcej fotografii na naszym profilu FB.10.03.2013

SKANSEN MINIATUR W POBIEDZISKACH No. 357

Z przyjemnością informujemy że do grona miejsc oznaczonych Znaczkiem Turystycznym dołączył Skansen Miniatur w Pobiedziskach. Jest to tym samym 12 Znaczek Turystyczny z Wielkopolski i pierwszy położony na Szlaku Piastowskim. Zapraszamy zatem do zdobywania najnowszego znaczka jak i innych położonych w pobliżu i w całym kraju.

Skansen w Pobiedziskach należy do najstarszych parków miniatur w Polsce. Uroczyste otwarcie nastąpiło w maju 1998 roku i uświetniło obchody 950-lecia Pobiedzisk. Budowa pierwszych miniatur rozpoczęła się jednak już znacznie wcześniej bo w roku 1991. Park położony jest przy historycznym Szlaku Piastowskim w połowie drogi między Poznaniem, a Gnieznem, 1,5 km od Pobiedzisk. Podstawową funkcją skansenu jest ukazanie struktury przestrzennej Szlaku Piastowskiego w jego dzisiejszym i częściowo historycznym kształcie. Makiety przedstawiają: ratusze, pałace, kościoły, grody itp. i są wierną kopia oryginałów z zachowaniem wszelkich detali. Wszystkie budowle wykonane są w skali 1:20. Teren skansenu to nie tylko miejsce dla pasjonatów historii, to również miejsce wspaniałego wypoczynku wśród otaczającej przyrody.

GPS: 52.475952, 17.248941,  Miejsce sprzedaży:  Kasa biletowa skansenu8.03.2013

XVI ZIMOWY BIWAK - ŚNIEŻNIK 2013 NA ZNACZKU OKOLICZNOŚCIOWYM

Raz na jakiś czas prezentujemy na naszych stronach Znaczki Okolicznościowe, wydawane ze względu na jakąś szczególną okazję, okoliczność. Mają one na celu podkreślenie rangi wydarzenia, przyciągnięcie większej liczby uczestników danej akcji. Produkowane są na zlecenie organizatora imprezy a ze względu na utrudnioną dostępność są dla kolekcjonerów niezmiernie atrakcyjne. Każdy taki znaczek posiada kupon - Joker, którym można uzupełnić brakujący ZT w celu zyskania Znaczka Kolekcjonerskiego. W tym przypadku Znaczek Okolicznościowy został wydany z okazji organizowanego już po raz szesnasty Zimowego biwaku. Tak mówi o tym wydarzeniu Marek Szot, współorganizator całej imprezy z wrocławskiego Klubu Łazek:

"Zimowe biwaki górskie czyli po prostu rzecz nazywając spanie na śniegu pod namiotem to forma uprawiania turystyki górskiej, która zawędrowała do nas od przyjaciół z Czech. Zimowe biwakowanie związane jest z wędrowaniem po śniegu pieszo, na nartach lub rakietach śnieżnych (te dwa sposoby są godne polecenia!) i powoli wrasta w polski krajobraz turystyczny. XVI z kolei spotkanie zimowych biwakowiczów na Hali pod Śnieżnikiem jest cykliczną imprezą organizowaną na zmianę (po 5 kolejnych lat) przez Oddział „Horal” Klubu Czeskich Turystów z Usti nad Orlicą i Klubu Turystyki Górskiej „Łazek” z Oddziału PTTK Wrocław Fabryczna.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na Śnieżnik do wspólnego biwakowania lub przynajmniej do spojrzenia na tych co zimy się nie boją."

Informacje na temat biwaku: 

  • MIEJSCE BIWAKU: Hala Pod Śnieżnikiem (obok Schroniska PTTK im. Z. Fastnachta)
  • TERMIN BIWAKU: 15 – 17 marca 2013 roku.
  • PROGRAM BIWAKU: 15.03.2013 – piątek: od godz. 15.00 przyjmowanie uczestników, rozbijanie namiotów, przygotowanie obozowiska, zajęcia własne; 16.03.2013 – sobota: wejście na Śnieżnik (szczegóły na miejscu), spotkanie towarzyskie przy ognisku lub w schronisku (zależnie od pogody); 17.03.2013 – niedziela: likwidacja obozowiska, wyjazd uczestników.
  • Uczestnicy Biwaku korzystają z własnego sprzętu biwakowego.
  • Uczestnicy Biwaku należący do PTTK i KČT są ubezpieczeni, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Udział w Biwaku jest nieodpłatny.

Znaczek Okolicznościowy będzie sprzedawany na Biwaku, a później w Klubie. Kontakt do Klubu: lazek.wroclaw@op.pl lub skarbnik Klubu marekszot@plusnet.pl6.03.2013

NOWE ZNACZKI TURYSTYCZNE Z ŁĘKNICY

Tym razem prezentujemy dwa nowe Znaczki Turystyczne z województwa lubuskiego z niewielkiej miejscowości Łęknica, leżącej blisko granicy z Niemcami. Na terenie tej gminy i poza nią znajduje się Park Mużakowski, rozciągający się po obu stronach Nysy Łużyckiej. Przepiękne miejsce zasługujące na znaczek, którego walory dostrzegli także inni wpisując go w 2004 roku na listę UNESCO. A jeżeli miejsce wyjątkowe, to i znaczek wyjątkowy. Ze względu na transgraniczny charakter parku powstał dwustronny znaczek. Jego awers przedstawia charakterystyczny obiekt polskiej strony, natomiast rewers zamek w niemieckiej miejscowości Bad Muskau. Jest to pierwszy dwustronny ZT w całej polskiej kolekcji, który został włączony do gry kolekcjonerskiej.

Drugi znaczek przedstawia także niezmiernie ciekawe miejsce, jest to Geopark Łuk Mużakowa. Pierwszy w Polsce geopark, który został przyjęty do Światowej Sieci Geoparków. Również w tym miejscu transgraniczność jest jedną z ważniejszych cech obszaru. Tutaj cytat projektanta tego znaczka: „Z uwagi na brak jednoznacznego obiektu, zdecydowaliśmy użyć znanej nam symboliki. Dlatego na znaczku jest kształt łuku, odzwierciedlający ułożenie moreny lodowcowej, linia rzeki Nysy Łużyckiej dzieląca (tylko geograficznie) obszar na część polską i niemiecka (stąd nazwy państw) oraz symbol dawnego wózka górniczego (używanego przy eksploatacji złóż węgli brunatnych) z opuszczonymi w dół młotkami co oznacza dawne górnictwo, którego ślady w geoparku widoczne są głównie w formie antropogenicznych jezior wypełnionych kwaśnymi wodami.”

Znaczki te nie powstałyby bez pomocy i zaangażowania ludzi dobrej woli, którzy będąc przekonani o wartościach idei Znaczka Turystycznego zrobili wszystko aby zaistniały w tym miejscu. Cały zespół ZT w Polsce pragnie szczerze podziękować Gminie Łęknica, Panu Romanowi, Pani Katarzynie i Panu Jackowi. Uroczysta prezentacja znaczków nastąpi 27 marca, natomiast w sprzedaży będą od 1 kwietnia tego roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich kolekcjonerów, turystów do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca. Szczegółowe informacje o miejscach oznaczonych powyższymi Znaczkami Turystycznymi znajdują się w zakładce "Znaczkowe Miejsca Turystyczne".2.03.2013

ZABYTKOWA KOPALNIA WEGLA KAMIENNEGO GUIDO W ZABRZU No. 601

W powietrzu wyraźnie zapachniało wiosną. Wielu z was już pewnie planuje najbliższe wycieczki szlakiem Znaczka Turystycznego, toteż spieszymy z informacją, że już w przyszłym tygodniu w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu będzie do zdobycia Znaczek Turystyczny No. 601. Zapraszamy zatem do znaczkowych wędrówek i dzielenia się na łamach naszego portalu wszelkimi spostrzeżeniami.

Zabytkowa kopalnia Guido w Zabrzu istnieje od 1855 roku. Jej nazwa pochodzi od magnata przemysłowego i doradcy króla Prus, księcia Guido Henkla von Donnersmarcka. Kopalnia to unikat, a zachowane wyrobisko nie ma odpowiednika w innych ośrodkach muzealnych na świecie. Skansen tworzą korytarze na poziomach 170 i 320 metrów oraz zespół zabudowy powierzchniowej wraz z wyposażeniem technicznym. Na poziomie 170 prezentowane są metody wydobycia węgla i praca górnika z przełomu XIX i XX wieku oraz historia górnictwa na obszarze Śląska. Poziom ten charakteryzuje interaktywna formuła zwiedzania, uzupełniona efektami światła i dźwięku. Poziom 320 z kolei utrzymany jest w stanie zbliżonym do pierwotnego i można tu poczuć klimat prawdziwej kopalni, dotknąć węgla, usłyszeć i zobaczyć działający sprzęt. Na poziomie tym mieści się najgłębiej położona trasa turystyczna w kopalni węgla kamiennego w Europie oraz najgłębiej położony pocztowy punkt nadawczy.

GPS: 50.289137, 18.791803,  Miejsce sprzedaży:  Kasa biletowa kopalni28.02.2013

MIASTO MIĘDZYLESIE No. 150

Po zimowym okresie pozornego uśpienia prezentujemy pierwszy w tym roku Znaczek Turystyczny. Jest on efektem pracy wielu osób, a w szczególności Burmistrza Międzylesia. Można także powiedzieć, że inspiracją do powstania tego znaczka były Międzynarodowe Targi Regionów Turystycznych REGIONTOUR w Brnie, gdzie wszystko się zaczęło. Zapraszamy zatem do wędrówek znaczkowym szlakiem i do odwiedzin Międzylesia gdzie prezentowany Znaczek Turystyczny będzie można zdobyć w Punktach Informacji Turystycznej na Pl. Wolności 1 i Pl. Wolności 15.

Międzylesie – stare sudeckie miasteczko, przez które w I i II wieku n.e. wiódł słynny szlak bursztynowy, położone w południowym krańcu Rowu Górnej Nysy, pomiędzy Masywem Śnieżnika od wschodu a Górami Bystrzyckimi od zachodu. W 1315 r. miasto wraz z okolicznymi wsiami przeszło we władanie rodziny Globosów, którzy przyczynili się do jego rozkwitu, budując potężny zamek z masywną Czarną Wieżą. Okres wojen husyckich doprowadził do poważnych zniszczeń, jednak mimo licznych kataklizmów Międzylesie ciągle się odbudowywało. W XIX w. miasto wzbogaciło się o szpital, szkołę, połączenie kolejowe. Istniała tu główna komora celna hrabstwa kłodzkiego, trak, 7 wytwórni tabaki, fabryka betonów, dachówek i firan.

 GPS: 50.148312, 16.666964,  Miejsce sprzedaży:  Punkt Informacji Turystycznej na Pl. Wolności 1 i Pl. Wolności 1527.02.2013

Drodzy Kolekcjonerzy! Ogłaszamy konkurs! mapa3

Ruszamy z konkursem fotograficznym na okładkę „Mapy Znaczków Turystycznych w Polsce”. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział? To proste!

Krok 1: Wyślij zdjęcie!

Krok 2: Zagłosuj!

Krok 3: Czekaj niecierpliwie na wyniki!

Szczegóły konkursu w regulaminie, który znajduje się tutaj >>

W przypadku niejasności służymy pomocą pod adresem: zdjecia@znaczki-turystyczne.pl

Powodzenia! 

 23.02.2013

ANKIETA KOLEKCJONERÓW ZNACZKÓW TURYSTYCZNYCH

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat kolekcjonerów polskich Znaczków Turystycznych. Celem ankiety jest pozyskiwanie wiedzyscherlock dotyczącej liczby kolekcjonerów w naszym kraju z podziałem na województwa, miasta, przedziały wiekowe i ilość posiadanych Znaczków Turystycznych (bez okolicznościowych, komercyjnych, specjalnych). Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wyniki przedstawimy w postaci graficznej na naszej stronie www, a także na profilu FB. Z góry dziękujemy za udział w tym badaniu - każda wypełniona ankieta jest dla nas bardzo cenna. Prosimy, aby w ankiecie wpisał się tylko jeden przedstawiciel rodzinnego/wspólnego zbioru Znaczków Turystycznych.

Zdajemy sobie sprawę, iż polskie ZT zbierają także kolekcjonerzy z innych państw, dlatego ankieta jest w 4 językach.23.01.2013

RELACJA ZE SPOTKANIA KOLEKCJONERÓW ZT Z TERENU WOJ. ŚLĄSKIEGO W CZELADZI

czeladz20012013Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją Agaty, która wzięła udział w spotkaniu kolekcjonerów ZT z terenu woj. śląskiego, które odbyło się 20 stycznia w Czeladzi. Spotkanie miało na celu integrację środowiska lokalnych kolekcjonerów Znaczków Turystycznych poprzez rozmowy na temat przyszłości ZT w Polsce, wymianę doświadczeń związanych ze zdobywaniem znaczków i wreszcie próbę odpowiedzi na pytania nurtujące przybyłych na spotkanie kolekcjonerów.  Zapraszamy zatem do zapoznania się ze szczegółową relacją ze spotkania tutaj >>.  Korzystając z okazji informujemy, że w związku z rosnącą ilością spotkań kolekcjonerów dodaliśmy w bocznym menu zakładkę "Spotkania kolekcjonerów ZT" gdzie docelowo zbierzemy relacje z wszystkich tego typu spotkań o charakterze krajowym jak i regionalnym16.01.2013

 

ZNACZEK WIZYTÓWKA

W związku z rozpoczynającymi się 17 stycznia w Brnie XXI Międzynarodowymi Targami Regionów Turystycznych REGIONTOUR postanowiliśmy godnie zaprezentować nasz kraj i zachęcić odwiedzających do zainteresowania się ideą ZT. Przy okazji wydaliśmy nasz polski Znaczek wizytówkę, który ma zachęcić zarządców polskich atrakcji turystycznych, aby przyłączyli się do grona prawie 3800 miejsc znaczkowych. Warto także, aby osoby decyzyjne dotknęły znaczek, popatrzyły z jaką dokładnością jest zrobiony, poczuły zapach drewna…Wizualizację znaczka przedstawiamy na załączonym obrazku i wraz z coraz liczniejszymi kolekcjonerami ZT liczymy na zainteresowanie naszą ofertą, a co za tym idzie na wzrost ilości ZT w Polsce.

Znaczek jako wizytówka na awersie posiada logo Znaczków Turystycznych wraz z adresem naszej strony internetowej. Rewers znaczka tworzą podstawowe dane adresowe spółki ułożone po okręgu, w który wpisany został kontur mapy Polski. Wewnątrz niego symbolicznie zaznaczono siedzibę Znaczków Turystycznych oraz przedstawiono nasze hasło "Zaznacz się!". Posiada ono właściwie dwa przekazy w sobie. Z jednej strony pragnie zachęcić potencjalnych partnerów do wyróżnienia swojego miejsca poprzez instalację własnego znaczka, czyli aby się zaznaczyli na mapie Polski. Natomiast z drugiej zwraca się do kolekcjonerów, aby za pośrednictwem Znaczka wzbudzili w sobie chęć poznania piękna własnej Ojczyzny.

Znaczek wizytówka nie jest ZT w sensie przedmiotu Gry kolekcjonerskiej, nie jest też Znaczkiem Okolicznościowym. Z tego powodu nie będzie wysyłany kolekcjonerom i nie zostanie umieszczony w spisie ZT.11.01.2013

SPOTKANIE KOLEKCJONERÓW Z WOJ. ŚLĄSKIEGO

SK Czeladz

Ze względu na dużą aktywność kolekcjonerów z woj. śląskiego warto się spotkać !!! Chciałbym porozmawiać o Waszej pasji, o teraźniejszości i przyszłości ZT w Polsce, wymienić doświadczenia a także odpowiedzieć na Wasze pytania. Dlatego zapraszam na spotkanie kolekcjonerów z woj. śląskiego, mogą także przyjechać inni, które odbędzie się 20 stycznia 2013 r. o godz. 16:00 w Restauracji „Oberża” w Czeladzi. Adres: Czeladź, ul. Będzińska 51 Współrzędne GPS parkingu przy ” Oberży” N: 50°19' 15.31" E: 19° 05' 37.09" Proszę o potwierdzenie chęci wzięcia udziału na adres: agata.nikodem@znaczki-turystyczne.pl Zapraszamy serdecznie.

Zespół Znaczków Turystycznych6.01.2013

ZNACZKI TURYSTYCZNE W POZNAŃSKIM RADIU

Mamy ważną wiadomość, którą się chcemy podzielić. Otóż zapraszamy serdecznie do wysłuchania audycji "Rozmowy po zachodzie" od 21:05 do 22:00 w poznańskim Radiu Merkury. Będzie to rozmowa z Martą - kolekcjonerką Znaczka Turystycznego z Poznania, która postara się przybliżyć ideę znaczka oraz zainteresować słuchaczy samym kolekcjonowaniem. Audycja odbędzie się z udziałem słuchaczy, więc Marta odpowie na ich pytania, także może być bardzo ciekawie. Audycję można wysłuchać na żywo na stronach: www.radiomerkury.pl - górny prawy róg strony: Słuchaj Radia. Zapraszamy i prosimy o przekazanie informacji innym. Jeżeli jesteście zainteresowani kliknijcie Wezmę udział na naszym profilu FB.4.01.2013

ZMIANY NA NASZYCH STRONACH

Kilkanaście dni temu wspominaliśmy o pracach jakie toczą się na zapleczu naszej strony internetowej. Powstała m.in. Mapa strony, która pozwala na lepszą orientację w zawartości całej publikowanej treści oraz na szybsze znalezienie potrzebnej informacji. Od kilku dni możecie korzystać z bardziej przejrzystego Archiwum publikacji medialnych nt. Znaczków Turystycznych. Została aktualizowana Statystyka występowania Znaczka Turystycznego w Europie i świecie na dzień 31.12.2012 r. Dzięki pomocy kolekcjonerów i przysyłaniu przez nich zdjęć własnego autorstwa, została znacznie wzbogacona galeria Znaczkowych Miejsc Turystycznych - dziękujemy. Zdjęcia wraz z podpisem autora wysyłajcie na zdjecia@znaczki-turystyczne.pl  Zapraszamy także wszystkich kolekcjonerów do Zalogowania się i tworzenia własnej wirtualnej kolekcji Znaczków Turystycznych, wielu z Was już to zrobiło. Prosimy także, po odwiedzeniu jakiegoś miejsca gdzie jest ZT, o wpisy do konkretnej Księgi Goścdanego znaczka, opiszcie tam swoje spostrzeżenia, cenę znaczka, jego dostępność, sposób eksponowania, godziny otwarcia punktu sprzedaży – to bardzo pomaga innym kolekcjonerom. To nie koniec zmian jakie przygotowujemy bo niebawem do tych już poczynionych dołączą kolejne. Planujemy m.in. przebudowy niektórych działów i uzupełnienie pozostałych, które od pewnego czasu świecą pustkami, powstanie kilku nowych narzędzi do lepszej propagacji ZT w Polsce. W międzyczasie liczymy na Wasze sugestie w sprawach ewentualnej przebudowy. Liczymy też na to, że podpowiecie nam czego Waszym zdaniem brakuje na naszej stronie. Swoje opinie i sugestie wysyłajcie na adres: web@znaczki-turystyczne.pl   

Zespół Znaczków Turystycznych2.01.2013

ZNACZKI TURYSTYCZNE NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH REGIONÓW TURYSTYCZNYCH W BRNIE

W dniach 17-20.01.2013 r. w Centrum Wystawienniczym w Brnie odbędą się XXI Międzynarodowe Targi Regionów Turystycznych REGIONTOUR pod hasłem „Urlop dla każdego”. Jest to największa prezentacja branży turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem regionów Europy Środkowej. Targi REGIONTOUR są nośnym projektem na rzecz wsparcia turystyki krajowej i przyjazdowej w Republice Czeskiej. Uczestniczą w nich kluczowe podmioty i decydenci w turystyce Republiki Czeskiej.

Regiontour


W 2011 roku w targach brało udział 842 wystawców z 24 państw. Wystawę odwiedziło 33 242 osób z 24 państw, przede wszystkim ze Słowacji, Polski i Niemiec. Na czas wystawy w Press Centrum akredytowanych było 403 przedstawicieli mass mediów.

W tegorocznych targach Znaczki Turystyczne z Czech, na powierzchni wystawowej 40m2, zaprezentują ideę kolekcjonerską rozszerzoną w 15 państwach. Z tej okazji został wydany specjalny czeski ZTNa targach znajdzie się także przedstawiciel Polskich Znaczków Turystycznych, a o interesujących wydarzeniach będziemy informowali na naszym kanale Facebook.21.12.2012

KOLEJNY ZNACZEK KOLEKCJONERA

Zainteresowanie z jakim spotkał się zarówno pierwszy jak i drugi Znaczek Kolekcjonera, a także rosnąca bądź co bądź ilość Znaczków Turystycznych w Polsce skłoniły nas do przemyślenia kwestii wydania kolejnego ZK. Po dropie i jaszczurce zielonej przyszedł czas na jesiotra zachodniego, którego wizerunek widnieje na Znaczku Kolekcjonera No.3

Znaczek Kolekcjonera No. 3 - Pamiętajmy o zagrożonych wyginięciem gatunkach - Jesiotr zachodni

50003

Jesiotr zachodni - (Acipenser sturio),  był największą rybą występującą do niedawna w polskich wodach. Prawdopodobnie w średniowieczu jesiotr zachodni został wyparty ze zlewni Bałtyku przez podobny gatunek, jesiotra ostronosego, występującego głównie w Ameryce Północnej. Obecnie jesiotr zachodni występuje w przybrzeżnych wodach Europy od wybrzeży Hiszpanii po północną część Norwegii, w Morzu Północnym, Bałtyku, Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym. Ciało jesiotra zachodniego jest silnie wydłużone – rekinowate. Pokryte jest pięcioma rzędami kostnych płytek biegnącymi  wzdłuż ciała. Płetwa grzbietowa jest przesunięta daleko ku tyłowi, górny płat płetwy ogonowej wydłużony. Głowa silnie wydłużona zakończona długim ryjem, posiadającym w spodniej części u nasady stosunkowo niewielką, pozbawioną zębów paszczę. Dorosłe osobniki dorastają do 3-4 m długości i ok 300-400 kg. Masy. Tarło jesiotr zachodni odbywa od kwietnia do końca sierpnia w rzekach o kamienistym dnie niekiedy daleko od ujścia. Samica składa wówczas od 800 tys. do ok 2,5 mln ziaren ikry co nierzadko stanowi 20% masy jej ciała. Pokarmem tego gatunku najczęściej fauna denna, którą wygrzebuje z miękkiego podłoża ryjowatym pyskiem. Gównie są to mięczaki, skorupiaki,  a także larwy owadów i niekiedy drobne ryby. W Polsce jesiotr zachodni ma status gatunku zanikłego.21.12.2012

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Z 2011 ROKU 

W dniu 15.07.2011 r. został ogłoszony przez poprzednią ekipę Znaczka Turystycznego Polska z Krakowa konkurs w dwóch kategoriach: EKSPLORER POLSKIEJ KRAINY  2011 oraz EKSPLORER  POLSKICH GÓR 2011. Zostało wytypowanych 6 tras  prowadzących znaczkowymi szlakami po całym naszym kraju. Odrębnie były ustanowione 3 trasy dla wielbicieli górskich wędrówek. Konkurs trwał od 20.07.2011 do 30.10.2011 roku.  Rozstrzygnięcie konkursu nie nastąpiło w obiecanym terminie z powodu różnych trudności. Po przejęciu cełej idei przez nowy zespół Znaczków Turystycznych było do załatwienia tyle spraw, że ciągle opóźnialiśmy termin rozstrzygnięcia tego konkursu. Chcąc jednak wywiązać się z uczynionych obietnic, postanowiliśmy właśnie teraz to uczynić na podstawie listów kolekcjonerów, które nam dostarczyła poprzednia ekipa. Zwycięzcy byli typowani w dwóch kategoriach: EKSPLORER POLSKIEJ KRAINY 2011 i EKSPLORER  POLSKICH GÓR 2011

W kategorii Polska Kraina 

za zebranie 30 kuponów z trzech tras  otrzymuje limitowaną koszulkę Znaczka Turystycznego oraz srebrną odznakę EKSPLORERA POLSKIEJ KRAINY 2011 - Jacek Ramus z Dobrzenia Wielkiego 

W  kategorii Polskie Góry 

za zebranie 20 kuponów ze schronisk otrzymuje limitowaną koszulkę Znaczka Turystycznego oraz srebrną odznakę EKSPLORER  POLSKICH  GÓR 2011 – Michał Marczyk z Domaniewic 

za zebranie 10 kuponów ze schronisk otrzymuje limitowaną koszulkę Znaczka Turystycznego oraz brązową odznakę EKSPLORER  POLSKICH  GÓR 2011 - Marek Jakubiec ze Szczyrku 

za zebranie 10 kuponów ze schronisk otrzymuje limitowaną koszulkę Znaczka Turystycznego oraz brązową odznakę EKSPLORER  POLSKICH  GÓR 2011 - Adam Jakubiec ze Szczyrku 

Gratulujemy zwycięzcom konkursu! Będziemy się z Wami kontaktować drogą @, natomiast nagrody wyślemy pocztą. 

Zespół Znaczków Turystycznych16.12.2012

NOWY ZNACZEK KOLEKCJONERA

Niesamowita wprost aktywność Kolekcjonerów ZT sprawiła, że pilną potrzebą stało się wydanie drugiego Znaczka Kolekcjonera. Coraz więcej osób otrzymuje 1 Znaczek Kolekcjonera, a są także osoby, które w swoich zbiorach posiadają kolejną dziesiątkę znaczków kwalifikującą ich do otrzymania 2 Znaczka Kolekcjonera. Z tego też względu niespełna miesiąc temu podjęliśmy decyzję o wydaniu 2 Znaczka Kolekcjonera, którego motywem graficznym jest jaszczurka zielona. W porozumieniu z kolekcjonerami ZT przyjęliśmy także, że motywem przewodnim całej serii Znaczków Kolekcjonera będą zwierzęta zagrożone wyginięciem w Polsce. I oto spieszymy z informacją, że ukazał się wspomniany wyżej Znaczek Kolekcjonera No. 2 a pierwszą osobą, która go zdobyła jest Krzysztof z Sosnowca.

Znaczek Kolekcjonera No. 2 - Pamiętajmy o zagrożonych wyginięciem gatunkach - Jaszczurka zielona

50002

Jaszczurka zielona - (Lacerta viridis) to gad z rodziny jaszczurkowatych. Jest to jedna z większych jaszczurek zamieszkujących Europę. W Polsce dorasta średnio do ok. 30 cm długości przy czym na południu Europy jej wielkość sięga nawet 40 cm. Niemal 2/3 długości tej jaszczurki stanowi ogon. Typowo ubarwione samce są trawiastozielone, często bogato nakrapiane czarnymi plamkami. Samice są szarozielone pokryte nieregularnymi ciemnymi plamkami z jasnymi liniami wzdłuż grzbietu. Jaszczurki te występują dość rzadko i spotykane są zarówno na nizinach jak i w górach (do ok. 2000 m.n.p.m.). gatunek ten preferuje miejsca nasłonecznione i suche. Najczęściej spotykana jest na różnego typu zboczach porośniętych trawą i krzewami, zamieszkuje także brzegi lasów i pól uprawnych, ale także wydmy. W Polsce gatunek notowany do ok.1970 roku. Sporadyczne dane o jego występowaniu po roku 1970 nie są udokumentowane naukowo stąd, według Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (z 2001 r.), gatunek ma status zanikłego na terenie Polski. W Polsce jaszczurka zielona podlega ścisłej ochronie gatunkowej.26.11.2012

7 NOWYCH ZNACZKÓW W POZNANIU I OKOLICY !!!

Z radością informujemy, że Muzeum Narodowe w Poznaniu zdecydowało się na włączenie swoich obiektów do idei kolekcjonerskiej. Dzięki temu stolica Wielkopolski zyskuje siedem nowych Znaczków Turystycznych a my ufamy, że kolejne będą niebawem. Zachęcamy kolekcjonerów do odwiedzania miejsc wyróżnionych znaczkiem, zachęcamy także inne atrakcje turystyczne do tego rodzaju promocji. W tym miejscu należą się duże podziękowania wszystkim osobom, które ponad miesiąc pracowały przy tworzeniu tych znaczków, szczególnie dyrekcji Muzeum Narodowego, pani Monice, kolekcjonerowi Hubertowi, grafikowi i wszystkim pozostałym. Wystarczy iskra, impuls, szczere świadectwo, aby dobre dzieło się rozprzestrzeniało - DZIĘKUJEMY !!!

 

Muzeum Historii Miasta Poznania, No. 350

Mieści się w centrum Starego Rynku w ratuszu - dawnej siedzibie władz miejskich. Pierwotnie był  to jednopiętrowy budynek wzniesiony najpóźniej na przełomie XIII i XIV w. W połowie XVI w. włoski architekt Jan Baptysta Quadro przebudował ratusz i nadał mu reprezentacyjny charakter (architektowi tak spodobało się w Poznaniu, że postanowił tu zamieszkać. Ożenił się z Polką, Barbarą Sztametówną). Budynek uzyskał jednolitą renesansową bryłę zewnętrzną i nowy układ wnętrz z okazałą Wielką Sienią (Salą Renesansową). Ekspozycja, rozmieszczona w salach parteru, I i II piętra, opowiada o historii miasta i dziejach ratusza od czasów lokacji (1253 r.) do lat 50. XX w. Stojąc przed ratuszem, warto zwrócić uwagę na wizerunki królów polskich z dynastii Jagiellonów i Piastów, widoczne w pasie attyki i w arkadach bocznych loggii, oraz na znajdujący się w środkowej wieżyczce zegar ze słynnymi koziołkami (symbolem Poznania), trykającymi się codziennie o godz. 12.

GPS: 52,408488 16,934277,  Miejsce sprzedaży: kasa biletowa - Ratusz, Stary Rynek 1

 

Muzeum Instrumentów Muzycznych, No. 351

Założycielem był Zdzisław Szulc (1945 r.). Jest to jedno z nielicznych w Europie, jedyne takiego typu Muzeum w Polsce. Perłą kolekcji są instrumenty lutnicze (XVI-XX w.) - w tym skrzypce Marcina Groblicza oraz Dankwarta, jak również instrumenty włoskich mistrzów (Amati, Testore, Guadagnini, Maggini). W Saloniku Chopina eksponowane są pamiątki związane z pobytem w Wielkopolsce, w tym fortepian, na którym koncertował w Antoninie.

GPS: 52,407991 16,934571,  Miejsce sprzedaży: kasa biletowa muzeum - Stary Rynek 45

 

Muzeum Etnograficzne, No. 352

Mieści się w budynku dawnej loży masońskiej. Otoczone jest zabytkowym parkiem o założeniach barokowych z XVII wieczną studzienką w centrum. Poznańskie Muzeum Etnograficzne należy do grona najstarszych placówek muzealnych w Polsce prezentujących bogactwo kultury ludowej. Zbiory gromadzone są w działach Sztuki Ludowej, Kultury Technicznej, ceramiki, Tkanin i Ubiorów Ludowych, Zabawek, Kultury Miejskiej, Dokumentacji oraz Kultur Pozaeuropejskich.

GPS: 52,405470 16,940500,  Miejsce sprzedaży: kasa biletowa muzeum - ul. Mostowa 7

 

Zamek w Gołuchowie, No. 353

Położony jest w malowniczym parku nad rzeką Trzemną. Charakteryzuje go piękna renesansowa architektura i niezwykle urokliwe wnętrze. Gmach powstał w 2. poł. XVI wieku, należał do rodziny Leszczyńskich, w poł. XIX wieku stał się własnością małżeństwa Izabeli (córki ks. Adama Czartoryskiego) i Jana Działyńskich. Pielęgnowany do dziś muzealny charakter miejsca zawdzięczać należy Izabeli, która stworzyła wspaniałą kolekcję dzieł sztuki, a zamek-rezydencję przekształciła w muzeum.

GPS: 51,852513 17,933553,  Miejsce sprzedaży: kasa biletowa zamku

 

Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie, No. 354

Mieści się w klasycystycznym pałacu z końca XVIII wieku, dziele architekta Stanisława Zawadzkiego. Wizyta w pałacu jest żywą podróżą po miejscach związanych z poetą Adamem Mickiewiczem i niezwykłym doświadczeniem przedmiotów kojarzonych z jego osobą. W parku okalającym budynek Muzeum znaleźć można zakątki prawdziwie romantyczne, choćby ziołowy "ogródek Zosi" (opisany w "Panu Tadeuszu"). Obok miejsca, w którym rósł "dąb Mickiewicza" jest jeden z niewielu w naszym kraju "pomników drzewa" - ława z utrwaloną sentencją wypowiedzianą w tym miejscu przez poetę.

GPS: 52,106227 17,571701,  Miejsce sprzedaży: kasa biletowa muzeum

 

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, No. 355

Powstało w 1919 roku, zniszczone w II wojnie światowej, od 1957 roku odbudowuje swoją kolekcję. Jednym z najcenniejszych obiektów jest pochodzący z XVI w. mieczo-rapier o głowni wykutej w Mediolanie. Chlubą zbiorów jest bechter (rodzaj pancerza) wykonany w 1580 r. w Poznaniu, zdobny na napleczniku herbem miasta. Zwraca uwagę czapka rogata (wzór z 1807r.) szwoleżera polskiej Gwardii Napoleona oraz Krzyż Komandorski Orderu Wojennego Virtuti Militari, najwyższego polskiego odznaczenia za czyny wojenne, przywróconego w 1919 r. Ważną część zbiorów stanowią osobiste pamiątki tj. patent oficerski z 1932 r. dla T. Szydy, ppor. piechoty, zamordowanego przez Sowietów w Katyniu. Cenna jest złota papierośnica z daru Wiktora Emanuela III, króla Włoch, będąca nagrodą za zajęcie 2 miejsca w Zawodach Hippicznych (Rzym, 1923r.) dla płk. S. Zahorskiego z 16. P. Uł. Wlkp.

GPS: 52,408378 16,933638,  Miejsce sprzedaży: kasa biletowa muzeum  - Stary Rynek 9

 

Muzeum Narodowe w Poznaniu, No. 356

Mieści się w dwóch budynkach. W eklektycznej siedzibie z 1904 roku mieszczą się na parterze Galeria Sztuki Polskiej 16-18 w. z unikatową kolekcją portretów trumiennych i Galeria Sztuki Średniowiecznej. W roku 2011 w podziemiach starego gmachu otwarta została Galeria Sztuki Starożytnej z wyjątkowym w kolekcjach polskich zbiorem rzymskiego portretu cesarskiego.  Na piętrze znajdują się zbiory malarstwa zachodnioeuropejskiego, z jedynym w Polsce obrazem Claude'a Moneta Plaża w Pourville. W nowym skrzydle eksponowane są dzieła Galerii Sztuki Polskiej od czasów oświecenia przez sztukę romantyzmu, akademizmu, impresjonizmu, symbolizmu - w tym największy w Polsce zbiór obrazów Jacka Malczewskiego - malarstwo Olgi Boznańskiej, Wojciecha Weissa, Witolda Wojtkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, artystów kręgu École de Paris, kolorystów po współczesną sztukę Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego, Aliny Szapocznikow w tym drugi z serii obrazów liczonych Romana Opałki  oraz prace z dwóch ostatnich dekad, takich twórców jak Izabella Gustowska, Grzegorz Kowalski i Zofia Kulik.

GPS: 52,408938 16,929604,  Miejsce sprzedaży: księgarnia muzealna - Al. Marcinkowskiego 921.11.2012

ZMIANY NA NASZYCH STRONACH !!!

Dzisiaj po wielu dniach przygotowań udało się na naszej stronie uruchomić możliwość sortowania znaczków według województw //www.znaczki-turystyczne.pl/znaczkowe-miejsca-turystyczne. Mamy nadzieję, że funkcja ta znacznie ułatwi wyszukiwanie konkretnych znaczków i planowanie przyszłych podróży. Nie jest to jednak jedyna modyfikacja strony, bowiem w ostatnich dniach w katalogu znaczkowych miejsc przybyło blisko 90 odnośników do znaczkowych miejsc w serwisie Facebook. Liczymy na to, że usprawni to wyszukiwanie informacji o konkretnym miejscu oferującym znaczek, a dzięki możliwości śledzenia aktywności tych miejsc na FB zawsze będziecie na bieżąco z wszelkimi nowościami. Pojawiło się także kilka zmian wśród odnośników do stron internetowych i bynajmniej nie jest to koniec prac związanych z rozbudową naszej strony. Oczywiście będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące strony, jak również za sygnały o wszelkich dostrzeżonych błędach, których być może nie udało się wyeliminować. Prosimy pisać na adres: web@znaczki-turystyczne.pl Natomiast wszystkim, którzy pomogli we wprowadzeniu tych zmian serdecznie dziękujemy. A póki co zapraszamy do zapoznania się z nowościami :-)

Zespół Znaczków Turystycznych14.11.2012

MIĘDZYRZECKI REJON UMOCNIONY - PĘTLA BORYSZYŃSKA, No. 553

Już długo nie pojawił się żadny nowy ZT, wydawałoby się, że cały październik był poświęcony na różne spotkania mające na celu promocję idei znaczkowej. Jednak te działania były równoległe i ciągle trwały prace nad tworzeniem nowych miejsc znaczkowych. Dzisiaj z radością informujemy o nowym znaczku z Pętki Boryszyńskiej, ale niedługo podzielimy się dobrą wiadowością o zaistnieniu kolejnych kilku znaczków a jeszcze przygotowywane są następne...  

Międzyrzecki Rejon Umocniony jest jednym z największych założeń obronnych w Europie. Stanowi szczytowe osiągnięcie niemieckiej i europejskiej sztuki fortyfikacyjnej lat 30.  XX wieku.  Budowle MRU są szczególnym przykładem architectura militaria, co wynika z ich wyjątkowego charakteru, rozwiązań konstrukcyjnych, unikatowych pancerzy fortecznych oraz wykorzystania warunków terenowych. Międzyrzecki Rejon Umocniony jest największą atrakcją turystyczną Ziemi Lubuskiej. Dzisiaj system podziemnych korytarzy stał się idealnym miejscem schronienia dla nietoperzy, zapewne przez dogodne warunki jakie im oferuje, czyli stałą temperaturę 10 stopni, stałą wilgotność oraz mrok. W tymże największym rezerwacie nietoperzy w Środkowej Europie zimuje (od października do kwietnia) ok. 30 000 sztuk (12 różnych gatunków) owych latających stworzeń. Ze względu na ich ochronę podziemne tunele udostępnione są dla turystów w okresie letnim od kwietnia do października. Jeśli zaś chodzi o przeszłoś, to najwięcej dowiedzieć się można od naszych przewodników, którzy posiadają ogromną wiedzę na ten temat. Zapraszamy więc do zwiedzania tajemniczych miejsc infrastruktury pomilitarnej w Boryszynie! 

GPS: 52.355360, 15.466862,  Miejsce sprzedaży:  Kasa biletowa od 15 kwietnia do 15 października<< 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 46 47 >>